Europass fagbeskrivelser

Europass fagbeskrivelser (Certificate Supplement) gir informasjon om de ulike fag- og yrkeskompetansene som den norske opplæringen fører fram til. Fagbeskrivelsene kan bidra til at kvalifikasjoner, kunnskaper og ferdigheter blir bedre forstått i Europa. Mer informasjon om Europass finnes på www.europass.no.


Nytt søk
[A]   [B]   [C]   [D]   [E]   [F]   [G]   [H]   [I]   [J]   [K]   [L]   [M]   [N]   [O]   [P]   [Q]   [R]   [S]   [T]   [U]   [V]   [X]   [Y]   [Z]   [Æ]   [Ø]   [Å]  

Utdanningsdirektoratet har ansvar for oppdatering og endring av Europass fagbeskrivelser. For spørsmål om innhold i fagbeskrivelsene kontakt post@utdanningsdirektoratet.no.

Fagbeskrivelser

The Skilled Able Seaman has shown competence in operation and maintenance, watch duty, and loading and unloading work on board ships and floating installations based on international rules. Competence includes the use of tools and equipment for surface treatments and maintenance to life-sa...

The skilled activity therapist has shown competence in managing, planning, organising and carrying out social, physical and cultural activities for users of different ages and functional levels. The activity therapist is able to communicate with users and affected family members and friend...

The holder of this document has the competence to choose, plan, facilitate, lead, carry out, assess and document activities on the individual and group level to maintain and improve people's functional abilities. S/he • has educational skills relating to communication and guidance • has k...

The holder of this document has basic competence relating to advertising, illustration and design. S/he • has knowledge of analysis and problem solution, strategy and idea development (brainstorming), communication processes, genres, marketing, media and their techniques • has skills rela...

The holder of this document has the competence to troubleshoot, repair and adjust agricultural machines so they function in accordance with given specifications, provisions and regulations. S/he • has knowledge of and skills in repairing and maintaining engines, engine control systems, el...

The skilled agricultural machinery mechanic has shown competence in repairing and maintenance of agricultural machines and equipment. Competence includes troubleshooting, diagnosis, repair and maintenance of engines, transmissions, drive gears, frames and loading equipment, brakes, steerin...

The agronomist has shown competence in planning, carrying out, assessing and documenting comprehensive tasks and operations at an agricultural business. The agronomist is able to carry out work tasks in areas of plant and animal production for the agricultural industry, and has knowledge o...

The holder of this document has the competence to carry out work on components in aircraft. S/he • is qualified to inspect, repair, overhaul and test and produce control cables, pipes, hoses etc. • has solid knowledge of electronics, electro-engineering, mathematics and natural science...

The holder of this document has the competence to carry out work on aircraft engines, piston engines or gas turbines. S/he • is qualified to inspect, repair, overhaul and test the engine and ancillary components • has solid knowledge of electronics, electro-engineering, mathematics and ...

The holder of this document has the competence to carry out work on aircraft furnishings and equipment, as well as on various types of safety and rescue equipment. S/he • has solid knowledge of electronics, electro-engineering, mathematics and natural science • has a good overview of air...

The skilled aircraft powerplant mechanic has shown competence in maintaining aircraft engines and appurtenant components. This competence includes dismantling, cleaning, repairing, balancing, modification, assembly, adjustment, locking, securing, service and packing. The skilled aircraft p...

The holder of this document has the competence to carry out work on mechanical systems in aircraft, including all control and manoeuvring systems. S/he • is qualified to inspect, replace, adjust and test all permanent mechanical installations and carry out servicing of the aircraft • has...

The skilled aircraft systems mechanic has shown competence in aircraft component maintenance, system functions, system integration, and the aircraft's airworthiness and overall functioning. This competence includes inspection, troubleshooting, service, adjustments, dismantling, assembly, c...

The holder of this document has the competence to carry out work on airframes, including wings and stabilizers. S/he • is qualified to work on repairing structural elements or replace entire structural elements • has solid knowledge of electronics, electro-engineering, mathematics and n...

The skilled airframe mechanic has shown competence in maintenance of structural aircraft frames and components. This competence includes assembling, dismantling, inspecting, checking for cracks and repairs. The skilled airframe mechanic is able to plan, carry out and document work in accor...

Den faglærte aktivitøren har kompetanse til å administrere, planlegge, tilrettelegge og gjennomføre sosiale, fysiske og kulturelle aktiviteter for brukere i ulike aldre og med ulikt funksjonsnivå. Aktivitøren kan kommunisere med brukere og pårørende for å kartlegge behovet for vedlikehold ...

Innehaveren av dette dokumentet har kompetanse til å velge, planlegge, tilrettelegge, lede, gjennomføre, vurdere og dokumentere aktiviteter individuelt og i grupper for å vedlikeholde og bedre funksjonsnivået hos mennesker. Han/hun • har pedagogiske kunnskaper om å kommunikasjon og veiled...

Innehaveren av dette dokumentet har kompetanse til å røkte og fore vannlevende organismer og vurdere om de har optimale forhold for vekst og utvikling. Han/hun • kjenner kravene som stilles til kvalitet i produksjonsprosessen og produktet og kan etterleve dette i praksis • forstår sammenh...

Den faglærte fagoperatøren i akvakultur har kompetanse til å planlegge og gjennomføre røkting og optimalisert produksjonen av vannlevende organismer. Fagoperatøren kan utføre observasjoner, målinger og beregninger av vannkvalitet og andre miljøfaktorer av betydning for oppdrettsorganismer ...

Innehaveren av dette dokumentet har kompetanse til å drive allsidig landbruksproduksjon. Han/hun • har kunnskap om naturen som økologisk system og produksjonsgrunnlag for bærekraftig landbruk • kan drive husdyrhold og utføre annet praktisk landbruksarbeide • kan bruke og vedlikeholde hånd...

Innehaveren av dette dokumentet har kompetanse til å drive skogfaglige arbeider, skogsdrift i forhold til naturens tålegrenser og kvalitetsbedømming av tømmer. Han/hun • har kunnskaper om skogen som økosystem, produksjons- og inntektsgrunnlag og som kilde til rekreasjon • har kunnskaper o...

The holder of this document has the competence to monitor and inspect production processes relating to processing of metals in solid or liquid form in the electro-chemical industry for semi-manufactured and manufactured products. S/he • is qualified to shape and surface-treat metals into...

The holder of this document has the competence to produce and install façade elements such as plates, profiles, pipes and poles of rolled and extruded light metal alloys, as well as to install glass. S/he • is qualified to fabricate, assemble and join parts and components into constructio...

The skilled aluminium constructor has shown competence in designing and joining aluminium sheets, pipes and profiles together to make larger components and constructions. Competence includes assembling and fashioning components and using measuring tools. Prebuckling and reinforcing, cuttin...

Innehaveren av dette dokumentet har kompetanse til å produsere og montere fasadeelementer som plater, profiler, rør og stenger av valsede og ekstruderte lettmetall-legeringer, samt til å montere glass. Han/hun • kan tilvirke, sammenstille og sammenføye deler og komponenter til konstruksjo...

Den faglærte aluminiumskonstruktøren har kompetanse til forming og sammenføying av plater, rør og profiler av aluminium til større komponenter og konstruksjoner. Kompetansen omfatter sammenstilling, bearbeiding av komponenter og bruk av måleverktøy. Forbøying og avstiving, kutting og bearb...

The skilled ambulance worker has shown competence in planning and carrying out ambulance assignments for illnesses, accidents and catastrophes. The ambulance worker is able to follow professional medical instruction and start emergency medical care at accident sites. He or she is able to u...

The holder of this document has the competence to perform ambulance services in a safe and appropriate manner. S/he • has knowledge of proper examination methods and is qualified to observe and identify failure of vital organ functions in unresolved situations • is qualified to initiate e...

Innehaveren av dette dokumentet har kompetanse til å utføre ambulanseoppdrag på en sikker og forsvarlig måte. Han/hun • har kunnskap om riktig undersøkelsesmetodikk og observere og identifisere svikt i vitale organfunksjoner hos pasienter i en uavklart situasjon • kan igangsette akuttmedi...

Den faglærte ambulansearbeideren har kompetanse til å planlegge og gjennomføre ambulanseoppdrag ved sykdom, ulykker og katastrofer. Ambulansearbeideren kan følge medisinfaglig veiledning og igangsette akuttmedisinsk behandling på skadestedet. Han/hun kan bruke riktig undersøkelsesmetodikk ...