Year list 2
All
Country list 2
All
Counties of Norway list 2
All
Programmes list 2
All
Calls for programs list 2
All
Institutions list 2
All
Fields of Education list 2
All
Project StatusSearch results (1 / 12956)

Desentralisert utdanning i helsedata

Main partner(s):
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NO)
Contact:
  • Nytrø, Øystein (nytroe@ntnu.no)
Other partners:
Tynset studie- og høgskolesenter (NO, Other)
ARKIVVERKET (NO, Other)
DIREKTORATET FOR E-HELSE (NO, Governmental Organization)
Programme: Fleksible utdanningstilbud
Call: Ordning for fleksibel og desentralisert utdanning 2022
Project ID: Fleks-2022/10267
Year of allocation: 2022
Period: Aug 2022 - Dec 2025
Project Status: Active
Allocation: 2 120 000 NOK

Application Summary

<p>Det søkes om midler til utvikling, drift og læreressurser til et nytt studietilbud innen helsedata på Tynset (midler fordelt over fire år).</p>
<p>Samarbeidet mellom NTNU, (Norsk Helsearkiv, Arkivverket) NHA, (Helsedataservice, Direktorat for E-helse) HDS og (Tynset studie- og høgskolesenter) TSH har resultert i et konkret forslag til utvikling av to emner a 7,5 studiepoeng, som er tenkt innlemmet i master for helseinformatikk etter utvikling og pilot. Det gir et helt nytt studietilbud innen helsedata, som ikke finnes andre steder i landet og løser et akutt kompetansebehov på Tynset. Planlagte emner er:</p>
<p>1. Analyse av helsedata - introduksjonskurs (pilot høst 2022 og vår 2023)<br>2. Avansert analyse (piloteres i 2023 og 2024).</p>
<p>Det er gjort en lokal spesifikk kartlegging, der 17 deltakere ved NHA og HDS har meldt sin interesse. Tynset har fått en viktig nasjonal posisjon når det kommer til helsedata. Det er sannsynlig at etterspørselen vil være større i denne regionen, samtidig som utdanning har et stort nasjonalt potensial. Både innenfor spesialisthelsetjenesten, legemiddelindustrien, akademia osv er det økende interesse for analyse av helsedata, og dette er i dag et tema med liten plass i eksisterende helseinformatikkutdanninger.</p>
<p>Helsedata omfatter ulike typer data, fra ustrukturert og strukturert journalinformasjon og klinisk innhold, til strukturerte helse- og kvalitetsregistre, biobanker m.m utviklet for sekundærbruk. Helsedata-analyse handler om hvordan vi kan høste helsedata, utvikle, kvalitetssikre og avidentifisere datagrunnlag, og gjøre analyse av helsedata for sekundærformål. Analyse av helsedata gjøres både i helsefaglig forskning og i kvalitetsforbedring og pasientsikkerhetsarbeid i helsesektoren. Kunnskap om teknologiske muligheter og metoder for analyse blir stadig viktigere for utnyttelse av helsedata som ressurs for bedre tjenester og behandlingsmetoder, samt kunnskapsutvikling både innen forskning og kvalitetsarbeid.</p>

Summary

<p>Det søkes om midler til utvikling, drift og læreressurser til et nytt studietilbud innen helsedata på Tynset (midler fordelt over fire år).</p>
<p>Samarbeidet mellom NTNU, (Norsk Helsearkiv, Arkivverket) NHA, (Helsedataservice, Direktorat for E-helse) HDS og (Tynset studie- og høgskolesenter) TSH har resultert i et konkret forslag til utvikling av to emner a 7,5 studiepoeng, som er tenkt innlemmet i master for helseinformatikk etter utvikling og pilot. Det gir et helt nytt studietilbud innen helsedata, som ikke finnes andre steder i landet og løser et akutt kompetansebehov på Tynset. Planlagte emner er:</p>
<p>1. Analyse av helsedata - introduksjonskurs (pilot høst 2022 og vår 2023)<br>2. Avansert analyse (piloteres i 2023 og 2024).</p>
<p>Det er gjort en lokal spesifikk kartlegging, der 17 deltakere ved NHA og HDS har meldt sin interesse. Tynset har fått en viktig nasjonal posisjon når det kommer til helsedata. Det er sannsynlig at etterspørselen vil være større i denne regionen, samtidig som utdanning har et stort nasjonalt potensial. Både innenfor spesialisthelsetjenesten, legemiddelindustrien, akademia osv er det økende interesse for analyse av helsedata, og dette er i dag et tema med liten plass i eksisterende helseinformatikkutdanninger.</p>
<p>Helsedata omfatter ulike typer data, fra ustrukturert og strukturert journalinformasjon og klinisk innhold, til strukturerte helse- og kvalitetsregistre, biobanker m.m utviklet for sekundærbruk. Helsedata-analyse handler om hvordan vi kan høste helsedata, utvikle, kvalitetssikre og avidentifisere datagrunnlag, og gjøre analyse av helsedata for sekundærformål. Analyse av helsedata gjøres både i helsefaglig forskning og i kvalitetsforbedring og pasientsikkerhetsarbeid i helsesektoren. Kunnskap om teknologiske muligheter og metoder for analyse blir stadig viktigere for utnyttelse av helsedata som ressurs for bedre tjenester og behandlingsmetoder, samt kunnskapsutvikling både innen forskning og kvalitetsarbeid.</p>

The content on these pages is based on information provided by the projects. HK-dir is not responsible for this information.